การคัดเลือกผู้เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการบริหาร 1 ประจำกลุ่มออกเสียงของไทยในธนาคารพัฒนาเอเชีย
การคัดเลือกผู้เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการบริหาร 1 ประจำกลุ่มออกเสียงของไทยในธนาคารพัฒนาเอเชีย