สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนทั่วไป

เศรษฐกิจ
สร้างกระทู้ใหม่ | ประเภทเรื่องร้องเรียน > เศรษฐกิจ
Thread Created by Posts Views Last post
ฃอคัดค้านโครงการแจกเงิน10000บ.ใช้ได้แค่4ก.ม. ญุฦาฮศี เจี๋ฦภนาฮัอว์
2 56 detwit
(27/9/2566 13:36:04)
ต้องการให้กระทรวงการคลังยกเลิกการลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ฅุดสภด์ ถัยจกิสะธถฑห์
2 71 detwit
(7/9/2566 10:56:23)
ต้องการให้แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับเด็กไทย ไว่ฦะชุงื่ห
2 567 detwit
(26/12/2565 9:57:04)
บัตรสวัสดิ์การแห่งรัฐ คกงาษ คายิโฦ
2 757 webmaster
(4/11/2565 15:48:39)
เมืองไทยเลิกใช้ธนบัตรชนิดหนึ่งพันบาทได้แล้ว ผตาภศฅ์ ขีฎะชธฅ์เอพี
1 699 นรานนท์ ศีละวงษ์เสรี
(2/10/2565 19:31:16)
ไม่ได้สิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส5 ถาชญาช ยาอิยา พหฐฅินุอ
2 759 webmaster
(20/9/2565 10:42:53)
ขอให้กระทรวงการคลังอนุมัติโครงการคนละครึ่งและเราชนะ ไต่ฐฅะฑฃป์ฮฏงธาฃ
2 1050 webmaster
(20/6/2565 10:14:06)
ให้อนุมัติโครงการเราชนะ ฤผพศดป์
2 1182 webmaster
(1/3/2565 10:02:01)
แม่ค้าแอบบวกราคาสินค้าเพิ่ม เมื่อจ่ายภายใต้โครงการ "คนละครึ่ง" Aaw2Ess
2 1539 webmaster
(25/11/2564 9:32:48)
ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะและสิทธิ์เยียวยาอื่นๆ ตาฤ หุฅฎศัฃศิ์ คัฅฅจธ์
2 1830 webmaster
(21/7/2564 11:14:57)
1 2 3 4 5 ...