สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนทั่วไป

Q & A Question and Answer
สร้างกระทู้ใหม่ | ประเภทเรื่องร้องเรียน > Q & A
Thread Created by Posts Views Last post
ไม่ได้รับเงินเยียวยาเข้าบัตร สำหรับผู้ที่ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ คาฅฃิยัซ ฐจฦฅาล
19 15198 ฬฝะฦิพ ฑัศทขิมฐ์
(15/3/2566 12:39:54)
บริษัทสินทรัพย์เจหลอกให้จ่ายเงิน ฮิภฒถ ฃัยมา
2 70 detwit
(3/3/2566 10:12:46)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฉุฟฮัปบฝ์ ภุฟเษต็ข
2 88 detwit
(3/3/2566 10:11:32)
ร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีรายได้สูงแต่ได้รับสิทธิ์ ไม่ยุติธรรมต่อผู้อื่น ถ้าอย่างนั้นคนอื่นก็ควรได้รับสิทธิ์เหมือนกัน ฉุฟฮัปบฝ์ ภุฟเษต็ข
2 69 detwit
(3/3/2566 10:08:28)
บริษัทสินทรัพย์เจหลอกให้จ่ายเงิน ฮิภฒถ ฃัยมา
1 50 ฮิภฒถ ฃัยมา
(25/2/2566 9:43:30)
ร้องเรียนบริษัทสินทรัพย์เจ ทวงหนี้ ไช่ฑฉะดคพ์ยธฬผื่ร
6 3227 detwit
(14/2/2566 10:26:09)
พนักงานติดตามทวงถามหนี้ พูดจาไม่ดี ใส่อารมย์กับลูกค้า ตูวผ้าถฮาอาญไภสหาฐิวฤ์
2 109 detwit
(3/2/2566 15:46:11)
ร้องเรียนพนักงานบริหารสินทรัพย์เจ ฦาปฏาขคติฦาลุผ ฌุฆยฤี
2 123 detwit
(2/2/2566 10:13:21)
การนับอายุครบ 18 ปี ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 Thanaphat N
2 279 detwit
(8/12/2565 13:41:49)
test เศีปฃขีใท ฉีฎี
1 241 เพีชชทีใฒ ฝีฬี
(14/11/2565 22:58:31)
1 2 3 4 5 ...