สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 12 พ.ย. 64 อยู่ที่ 247.1 พันล้าน USD

(ต่างประเทศ) GDP ญี่ปุ่น ไตรมาสที่ 3 ปี 64 (เบื้องต้น) ขยายตัวร้อยละ 1.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน ต.ค. 64 หดตัวที่ร้อยละ -13.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศเดือน ต.ค. 64 ขยายตัวที่ ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 64 หดตัวที่ร้อยละ -0.3 ต่อปี ชะลอลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.6 ต่อปี ในไตรมาสก่อนหน้า

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน ต.ค. 64 หดตัวที่ร้อยละ -11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ